ZA RIJEČKI IDENTITET slobodnog grada nastalog iz jedinstvenog riječkog povijesnog iskustva

ZA RIJEČKI IDENTITET slobodnog grada nastalog iz jedinstvenog riječkog povijesnog iskustva

ZA RIJEČKI IDENTITET 'slobodnog grada' nastalog iz jedinstvenog riječkog povijesnog iskustva i položaja na križanju različitih kulturnih utjecaja koji je proizveo urbanu, multikulturalnu i otvorenu oazu ovog dijela Europe i Mediterana
ZA KVARNERSKI IDENTITET kao jedinstveni spoj identiteta istočne Istre, slobodnog grada Rijeke i zapadnog dijela Hrvatske smještenih u granicama drevne provincije Liburnija;

danko

Close