Višejezične ploče u Starom gradu za multikulturalnu i europsku Rijeku/Fiume!

Svečanim otkrivanja ploča s povijesnim nazivima ulica u Starom gradu započeo je projekt postavljanja povijenih toponima koji se obavlja u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture. Na svečanosti je bio i Danko Švorinić, predsjednik Liste za Rijeku koja je pred nešto manje od dvije godine pokrenula inicijativu za vizualnom dvojezičnošću.  – Drago mi je da smo danas svjedoci jednog simboličnog koraka važnog za građanski i kulturni razvoj Rijeke kao multikulturne i višejezične sredine, simbola europske različitosti i europskog identiteta. Naša inicijativa za vizualnom dvojezičnošću u startu nije uperena protiv bilo koga, nego je usmjerena prvenstveno prema  valorizaciju bogate riječke baštine i povijesti. Činjenica je da živimo u gradu koji je nastao kao spoj nekoliko kulturnih utjecaja i na to trebamo gledati kao na našu komparativnu prednost u odnosu na monokulturne gradove. U tom smislu očekujem širenje ovog projekta i izvan Starog grada te institucionalnu zaštitu riječkih specifičnosti za što ćemo se čvrsto zalagati i u budućnosti, zaključio je.

Inicijativu je pozdravila i tajnica udruge Slobodna Država Rijeka te članica predsjedništva Liste za Rijeku Laura Marchig – Table će omogućiti svima da se upoznaju s jednim dijelom naše prošlosti, a svima koji su bili uključeni u realizaciju ovog projekta ovom prilikom čestitam na obavljenom poslu. Naravno, za nas je to tek početak. Nadamo se da će gradske vlasti imati snage i hrabrost da se oslobode svojih strahova i predrasuda, te da će shvatiti da realizacija vizualne dvojezičnosti znači da se naš grad spreman pomiriti sa avetima prošlosti i pronaći u sebi onaj pravi multikulturalni europski duh koji mu je uvijek bio glavno obilježje. Naš cilj nije favorizirati nijednu etničku skupinu nego na ovaj način odati priznanje i talijanskoj autohtonoj kulturi koja predstavlja važan dio naše složene, ali fascinantne povijesti, istaknula je.

Danko Švorinić: Fatto sta che viviamo in una città che è nata dal miscuglio di etnie e culture diverse, sono fermamente convinto che questo particolare dovrebbe essere il nostro punto di forza rispetto ad altre realtà monoculturali o monoetniche. A tal proposito vorrei condividere i miei sinceri auspici affinché questo progetto venga allargato anche al di fuori dei confini della Città vecchia, inoltre mi auguro una maggiore tutela da parte delle istituzioni per quanto riguarda l’identità fiumana, per la quale ci impegneremo pure negli anni a venire. Laura Marchig: L’Associazione Stato Libero di Fiume-Slobodna Država Rijeka, la quale in collaborazione con la Lista per Fiume ha dato il via all’iniziativa per il ripristino delle targhe bilingui nel centro storico di Fiume, vorrebbe esprimere la propria soddisfazione per la messa a punto delle prime targhe bilingui. Assolutamente, si tratta di un buon inizio. Speriamo che le autorità cittadine avranno la forza ed il coraggio di contrastare eventuali paure o pregiudizi, perché la realizzazione del bilinguismo visivo significa mettere una pietra sulle sofferenze del passato e riscoprire il nostro spirito europeo che da sempre ha segnato la nostra città.

Posted

in

by

Tags: