Vijećnici

Mjesni odbori

Kantrida – Milan Popadić – predsjednik

Mlaka – Elena Spatola

Potok – Zoran Frković – predsjednik, Emil Viola

Luka – Mladen Pantar – dopredsjednik

Bulevard – Henrieta Bilandžić

Drenova – Mladen Dorčić

Krimeja – Valentino Bonata – dopredsjednik

Kozala – Sanjin Matijević – predsjednik, Filip Jakovac

European Free Alliance

Bureau – Nelida Pogačić – vicepresident