Vijećnici

Mjesni odbori

Krimeja – Valentino Bonata

Mlaka – Elena Dorčić-Spatola

Potok – Zoran Frković – predsjednik, Mirjana Matić