Ukidanje dvostruke naplate grobne naknade na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća

Klub Liste za Rijeku u proceduru zadnje sjednice Gradskog vijeća uputio je prijedlog izmjene Odluke o grobljima kojom bi se ukinulo plaćanje dvostruke grobne naknade za korisnike groblja na području Grada Rijeke, istaknuto je na današnjoj tiskovnoj konferenciji Kluba vijećnika.
Kako je istaknuo predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić radi se o anomaliji u Odluci o grobljima kojom je Rijeka jedini veći grad u Hrvatskoj koji korisnicima, pored redovite godišnje naknade za grobno mjesto, nakon proteka od 30 godina korisnicima još jednom naplaćuje iznos jednokratne grobne naknade.
– Iznosi se kreću od 3-20.000 kn i predstavljaju velik udarac na kućne budgete naših sugrađana. Napominjemo da je Rijeka jedini veci grad koji je uveo takvu praksu praksu i na taj način doveo naše sugrađane u neravnopravan položaj u odnosu na građane u ostatku drzave. S obzirom na nastup ekomske krize, uzorkovane koronavirusom, smatrali smo ispravnim gradskim vijećnicima omogućiti da se na kraju mandata još jednom izjasne po ovom pitanju i pozvati ih da glasaju za ispravljanje ove nepravde.
Predsjednik Kluba Liste za Rijeku Zvonimir Peranić ističe da su zbog nastupanja posebnih okolnosti na području Republike Hrvatske uzrokovane koronavirusom koje nedvojbeno predstavljaju višu silu, kao i ugrozu života i zdravlja građana ocjenili opravdanim predložiti dopunu Odluke o grobljima na način da se buduće grobno mjesto koje se daje na neodređeno vrijeme daje bez naknade.
– Svjedoci smo, nažalost, i povećane smrtnosti stanovnika uzrokovane pandemijom, te se na ovaj način također pomaže građanima, u ovoj izuzetno složenoj i teškoj situaciji. Mnogi kandidati za gradonačelnika Rijeke u pretkampanji spominju i nužnost smanjenja opterećenja građana. Iznose i razne prijedloge u smjeru pomoći građanima. Biti će zanimljivo vidjeti kako će one opcije, koje imaju predstavnike u sadašnjem sazivu Gradskog vijeća glasati o ovome prijedlogu, ističe Peranić koji je napomenuo kako će pored elektronskog glasanja zatražiti rezultate na način iz kojega je vidljivo kako je svaki pojedini vijećnik glasao, odnosno, tko je bio ZA, tko PROTIV, a tko SUZDRŽAN, odnosno tko je ili nije glasao. Naime, i ne glasanjem mijenja se broj glasova, a prema tome i potrebna većina potrebna za usvajanje odluke


Posted

in

by

Tags: