Švorinić: Rijeka izjednačava sve predškolce, uvodi nagrade za najuspješnije učenike i povećava cenzus poklon-bona za udžbenike 75%

Gradsko vijeće će na idućoj sjednici donijeti niz odluka iz segmenta predškolskog odgoja i obrazovanja koje će direktno osjetiti veći broj naših sugrađana. Posebno oni čija djeca pohađaju vrtiće drugih osnivača, a značajno će se povećati i broj Riječana koji će imati pravo na poklon-bon za školske knjige osnovnoškolaca.

Istaknuo je to na današnjoj tiskovnoj konferenciji Danko Švorinić, predsjednik Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje u Gradskom vijeću. On smatra da se radi o odlukama koje su rezultat rada novog saziva Gradskog vijeća. Uvjeren je da će ih građani pozdraviti te je pozvao gradske vijećnike da ih podrže idući četvrtak.

Izjednačeni polaznici gradskih i privatnih vrtića

Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu u potpunosti će izjednačiti polaznike gradskih i privatnih vrtića koji će sudjelovati u cijeni programa sa iznosom od 720 kuna.
– Na početku ovog saziva Gradskog vijeća, na moj prijedlog donijeli smo odluku o povećanju subvencije za polaznike vrtića drugih osnivača sa 810 na 1015 kuna uz zaključak da Odjel za školstvo u suradnji s nadležnim Odborom Gradskog vijeća pripremi rješenje kojim bi se u kalendarskoj godini 20018/2019 u potpunosti izjednačile cijene za sve polaznike vrtića bez obzira na osnivača, ističe Švorinić i zaključuje da je to i učinjeno te će se odgovarajući prijedlog naći pred vijećnicima.
– U IX. mjesecu se nastavlja sa subvencijom po dosadašnjim pravilima, a od 2019. će doći do potpunog izjednačenja za što bi u proračunu trebalo osigurati nešto više od 6,8 milijuna na stavci subvencije vrtićima drugih osnivača.

Uvode se nagrade za postignuća učenika i njihovih mentora

Prijedlogom odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama vratiti će se mjera stimulacije učenicima i njihovim mentorima koji na osvoje jedno od prva tri mjesta na međunarodnoj i državnoj razini natjecanja, susretu i smotri, a koji su na državnoj razini utvrđeni u dokumentima Agencije za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog školskog saveza. Utvrđene su i visine novčane nagrade mentorima (1500kn za 1.mjesto, 1000kn za drugo mjesto te 500kn za treće mjesto).
Kako je istaknuo Švorinić riječ je o provedbi kompromisnog amandmana na proračun za ovu godinu tadašnje koordinacije srednjeg bloka i riječkog gradonačelnika.
– Želimo grad Rijeku vidjeti kao grad znanja i mladih, a ovo je svakako jedan mali korak u tom smjeru.

75 posto viši cenzus za poklon-bon za školske knjige osnovnoškolaca

Dopunom odluke o socijalnoj skrbi značajno će se povećati broj Riječana koji će imati pravo na poklon-bon od 250 kuna za nabavku učenika 1-4 razreda osnovne škole te 500kn za učenike od 5-8 razreda. Cenzus prihoda za ovaj oblik pomoći iznosio bi za dvočlano kućanstvo do 5.075 kuna (do sada 2.900kn) za tročlano kućanstvo do 6.825 kuna (do sada 3.900kn), za četveročlano kućanstvo do 8.750 kuna (do sada 5.000kn), a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda bi se za svakog člana povećavao za 1.225 kuna (do sada 700kn.

Kako je istaknuo Švorinić i u ovom slučaju se radi o operacionalizaciji kompromisnog amandmana između gradonačelnika i koordinacije stranaka okupljenih oko tadašnje koordinacije srednjeg bloka na ovogodišnji proračun.


Posted

in

by

Tags: