Svi kandidati Liste za Rijeku za Grad Rijeku, PGŽ, općinu Omišalj i Viškovo

Lista za Rijeku – Pametno za Gradsko vijeće Grada Rijeke:

6. LISTA ZA RIJEKU – RI
PAMETNO
Nositelj liste: DANKO ŠVORINIĆ

1. Danko Švorinić (RI)

2. Predrag Miletić (RI)

3. Sandi Basić (RI)

4. Damir Radulić (PAMETNO)

5. Laura Marchig (RI)

6. Mirjana Kazija (PAMETNO)

7. Henriet Bilandžić (RI)

8. Boris Dudaš (PAMETNO)

9. Filip Jakovac (RI)

10. Zvonimir Gržeta (RI)

11. Lucio Slama (RI)

12. Kristijan Lenac (PAMETNO)

13. Milan Popadić (Zajednica Srba Rijeke)

14. Mladen Pantar (RI)

15. Ivana Pranjić (RI)

16. Anja Rumac (PAMETNO)

17. Alen Juranić Kulundzic (RI)

18. Dario Kos (RI)

19. Darko Cvitković (RI)

20. Elena Dorčić Spatola (Nezavisna)

21. Sandro Arrigoni (RI)

22. Franco Pines (RI)

23. Ticiana Dabović (RI)

24. Iva Gašparac Lenac (PAMETNO)

25. Igor Linardić (RI)

26. Jasna Arrigoni (RI)

27. Maša Bostijančić (RI)

28. Danko Gudelj (PAMETNO)

29. Bojan Mateša (RI)

30. Marijana Basić (RI)

31. Andrea Slama (RI)

32. Andrea Ponisch (RI)

33 Ana Varšava (RI)

34. Sanja Perinić Švorinić (RI)

35. Livio Defranza (RI)

Lista za Rijeku – Pametno za Županijsku skupštinu PGŽ:

6. LISTA ZA RIJEKU – RI
PAMETNO
Nositelj liste: DANKO ŠVORINIĆ

1. Danko Švorinić (RI)

2. Branka Stanković (PAMETNO)

3. Lucio Slama (RI)

4. Anja Rumac (PAMETNO)

5. Roberto Žigulić (Nezavisan)

6. Igor Pasković (PAMETNO)

7. Filip Jakovac (RI)

8. Iva Gašparac Lenac (PAMETNO)

9. Ksenija Žauhar (Nezavisna)

10. Marija Polić Pasković (PAMETNO)

11. Alen Kulndzic Juranić (RI)

12. Damir Radulić (PAMETNO)

13. Henriet Bilandžić (RI)

14. Mirjana Kazija (PAMETNO)

15. Nelida Pogačić (RI)

16. Boris Dudaš (PAMETNO)

17. Aleksandra Kostić (RI)

18. Kristijan Lenac (PAMETNO)

19. Tamara Topolko (RI)

20. Nenad Vukelić (RI)

21. Maša Bostjančić (RI)

22. Dario Kos (RI)

23. Dražen Golubičić (RI)

24. Ticiana Dabović (RI)

25. Alen Petrić (RI)

26. Željko Kutleša (RI)

27. Ivica Pađen (RI)

28. Elena Dorčić – Spatola (Nezavisna)

29. Jasna Arrigoni (RI)

30. Nika Gržeta (RI)

31. Sanja Perinić Švorinić (RI)

32. Ivana Pranjić (RI)

33. Sandi Basić (RI)

34. Milan Popadić (Zajednica Srba Rijeke)

35. Igor Linardić (RI)

36. Eti Serdoz (RI)

37. Marino Rempešić (RI)

38. Mladen Pantar (RI)

39. Ema Žauhar (Nezavisna)

40. Marica Jakovac (RI)

41. Laura Marchig – Šesnić (RI)

42. Livio Defranza (RI)

43. Marijan Hladnik (RI)

44. Tanja Basić (RI)

45. Predrag Miletić (RI)

NL Ksenije Žauhar za općinsko vijeće Viškova:

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: KSENIJA ŽAUHAR

1. Ksenija Žauhar

2. Želimir Kovačević

3. Goran Vrban

4. Nelida Pogačić (RI)

5. Elvis Bujačić

6. Veljko Dragišić

7. Ozren Širola

8. Zoran Laginja

9. Dragica Došen

10. Tino Kovačević

11. Claudio Visintin

12. Katica Dovodja

13. Biserka Grgurić

14. Mate Mrša

15. Dolores Štefan

16. Željko Dovodja

17. Sandra Bujačić

HNS-Lista za Rijeku-ARS-AM za općinsko vijeće Omišlja:

HNS
LISTA ZA RIJEKU
ARS
AKCIJA MLADIH
Nositeljica liste: DINA BLAŽEVIĆ

1. Dina Blažević

2. Nenad Vukelić (RI)

3. Damir Vranić

4. Josip Mršić

5. Hajra Bubnić

6. Tamara Topolko (RI)

7. Alen Karabaić

8. Jarolim Meixner

9. Zlatko Pavić

10. Dejan Jolić (RI)

11. Tanja Knezić Novak

12. Davorka Hudorović

13. Stipe Vučemilo


Posted

in

by

Tags: