O nama

Lista za Rijeku (RI) je regionalna stranka, vjerodostojni zagovornik interesa građana Rijeke i Kvarnera.

Lista za Rijeku djeluje na temelju zajedničkih vrijednosti; Sloboda i demokracija uz odgovornost, supsidijarnost, multikulturalnost, suživot, antifašizam, solidarnost, toleranciju i poštenje. Otvorenost prema nacionalnim, regionalnim i svakim drugim identitetima naše su glavne vrijednosti

Zalažemo se za socijalno – tržišnu ekonomiju kao okosnicu sustava našeg društva i gospodarstva u kojem je važno zadržati i ojačati solidarnost naših građana. Naša Rijeka i Kvarner trebaju biti predvodnici izvrsnosti u industriji, poljoprivredi, turizmu, vrhunskom obrtništvu, znanosti, školstvu, zdravstvu, sportu i kulturi.

Svaki čovjek mora imati priliku ostvariti gospodarski uspjeh i uživati u slobodi i sigurnosti. Želimo održivi rast kako bismo osigurali prosperitet i socijalnu pravdu.

Ljudi Rijeke i Kvarnera se nalaze u središtu naše politike!