Program 21-25

Program 2021.-2025.:

Lista za Rijeku već petnaest godina dosljedno zastupa politička rješenja kojima je cilj afirmirati Rijeku kao regionalno središte te poticati gospodarski, društveni i kulturni razvoj grada radi kvalitetnijeg i boljeg života svih njenih građana. Naš slogan je bio i ostao – “Ni lijevo ni desno nego riječko”. Naš glavni grad je Rijeka!

Nismo zadovoljni onime što je u gradu postignuto posljednjih desetljeća. Već trideset godina Rijeka stagnira, a u pojedinim segmentima i nazaduje. Nužne su promjene!

Evo što predlažemo.

ZA RAZVOJ

1) Vratiti obalu Gradu Rijeci! Otvoriti pregovore s državnim vlastima i PGŽ radi prepuštanja obalnog prostora na upravljanje Gradu Rijeci (marina, stanovi, poslovni prostori, komunalni vezovi), kao i s državnim institucijama i poduzećima u Rijeci i Županiji, radi boljeg i koordiniranijeg korištenja potencijala riječke luke i drugih gospodarskih subjekata (Luka Rijeka, marina u luci…). U najkraćem roku dogovoriti konkretne poteze i vremenski rok za realizaciju – odmah.
2) Rasteretiti poduzetnike kroz smanjenje komunalnih poreza i daljnje povećanje sredstava za poticaje i pomoć poduzetnicima – pogotovo nakon razornog efekta pandemije koronavirusa – čime ćemo povezati lokalnu samoupravu i poslovni sektor.
3) Radi jačanja prometne povezanosti Rijeke sa svojim okruženjem i Europom, pregovorima s državnim dužnosnicima i institucijama inzistirati na modernizaciji postojeće i nastavku realizacije projekta ravničarske željezničke pruge, nastavku gradnje spoja autoputa od Križišća do Žute Lokve, kao i stalno podsjećati čelnike hrvatske vlade na daljnji aktivni dogovor sa slovenskom vladom oko gradnje dionice autoputa od Postojne do Rupe. Poticati i brze pomorske komunikacije između jedinica lokalne samouprave naše Kvarnerske regije – permanentno.
4) Napraviti popis svih napuštenih industrijskih lokaliteta i neiskorištenog zemljišta, bilo u gradskom, državnom ili privatnom vlasništvu, te zajedno s tijelima vlasti pripremiti teren za privlačenje novih investicija – dugoročan projekt u koji valja krenuti odmah.
5) Napraviti reviziju poslovnih prostora u gradskom vlasništvu te sačiniti plan njihovog daljnjeg korištenja kako bi se mogli uklopiti u projekt poticanja poduzetništva. Razmotriti smanjenje cijena najma gradskih prostora kao i vraćanje prireza na najnižu stopu koja ne ugrožava prihode grada opterećenog velikim zaduživanjem prethodne vlasti – odmah.
6) Gradska i Županijska razvojna agencija trebale bi djelovati koordinirano i na zajedničkim programima, a na njihovom čelu bit će vrijedni mladi timovi, sposobni privući nove investicije u naš grad i regiju te pružiti pomoć domaćim privrednim subjektima na domaćem i tržištima EU i svijeta.
7) Ustrajnije pratiti male i srednje poduzetnike, detektirati najuspješnije i poticati njihov rast, pružiti logističku podršku poduzetnicima i obrtnicima u izgradnji tvrtke i podizanju njihovih projekata. Zbog pandemije koronavirusa produžiti razdoblje inkubacije u Riječkom inkubatoru od ovisno o potrebama tvrtke, jer će im zbog novonastale situacije trebati vremena za oporavak. Nastaviti projekt nagrade mladi poduzetnicima (start up).
8) Grad će svoje opredjeljenje prema poduzetništvu i pomoć u profiliranju kadrova koji su poduzetnicima potrebni pokazati sufinanciranjem otvaranja novih kolegija/odjela na riječkom Sveučilištu, dodjelom stanova i sličnim mjerama.

ZA BOLJE UPRAVLJANJE GRADOM

1) Smanjenje državne uprave i preuzimanje većih ovlasti i obaveza od strane regije, riječke urbane aglomeraciji, Rijeke kao glavnog grada s regionalnim ovlastima, gradova, općina i mjesne samouprave. Preuzimanje svih ovlasti županije koje sukladno o Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi mogu preuzeti veliki gradovi. Na taj način će se omogućiti učinkovito i odgovorno upravljanje resursima u funkciji razvoja.
2) Funkcionalno objedinjavanje ovlasti grada Rijeke s općinama i gradovima u riječkom prstenu. Proširenje suradnje kroz riječku urbanu aglomeraciju s Opatijom, Crikvenicom i ostalim općinama i gradovima na priobalju, kako bi kao cjelina pridonijeli zajedničkom razvoju te podizanju kvalitete života građana koji žive na ovom području.
3) Ocjenjivanje djelatnika gradske uprave i nagrađivanje sukladno rezultatima – Zapošljavanje u gradskoj upravi, javnim, komunalnim, obrazovnim i kulturnim institucijama na području Rijeke i Županije, a posebno u poduzećima i ustanovama (u kulturi) u kojima Grad Rijeka ima osnivačka prava, prepustiti stručnjacima i sposobnima po mjerljivim kriterijima uz transparentan nadzor javnosti. Također, uvesti će se aplikacija kojom će građani moći valorizirati učinak zaposlenih u gradskoj upravi, gradskim poduzećima i ustanovama kako bi se podigla kvaliteta usluga građanima.
4) Dubinsko snimanje kratkoročnog i dugoročnog poslovanje komunalnih društava i gradskih kulturnih i javnih institucija te valorizacija njihovih usvojenih razvojnih planova.
5) Transparentni proračun – aplikacija za praćenje svih troškova grada te njegovih tvrtki i ustanova.
6) Jačanje mjesne samouprave kao način decentralizacije upravljanja gradom – fiskalna decentralizacija – povećanje ovlasti i odgovornosti vijeće mjesnih odbora.

ZA KVALITETNIJI ŽIVOT U GRADU

1) Osigurati mjesto za svako dijete u vrtiću (kroz vaučerizaciju i partnerski odnos i s vrtićima drugih osnivača, osim onih gradskih) izjednačiti djecu bez obzira na osnivača vrtića, osigurati jednosmjensku nastavu u svim osnovnim školama, nastaviti s energetskom obnovom škola i vrtića – krenuti u realizaciju s početkom mandata novog saziva Gradskog vijeća.
2) U najkraćem mogućem roku poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se konačno riješilo pitanje autobusnog kolodvora – odmah.
3) U sklopu ingerencija Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, pokrenuti decentralizaciju zdravstva i izradu gradske zdravstvene strategije – odmah.
4) Financijska potpora obiteljima za medicinski potpomognutu oplodnju (MPO): Sufinanciranje dva dodatna pokušaja medicinski potpomognute oplodnje godišnje
5) Uložiti u zaštitu okoliša rješenjem problema Marišćine, divljih deponija, sortirnica, prikupljanja otpada i zaštitite vodotoke te održavanjem i povećanjem zelenih površina – kontinuirano.
6) Brzi internet učiniti dostupan svima po istim uvjetima, kao i uvrstiti Rijeku u društvo informacijsko-komunikacijskih pametnih gradova, kao osnovnu infrastrukturu našeg vremena – odmah.
7) Inzistiranje na transparentnom sufinanciranju sporta i javnih potreba u kulturi, s većom ulogom dodatnih, vanproračunskih financija, te razraditi Strategiju razvoja sporta i u skladu sa time ciljano i dugoročno poticanje ulaganja u amaterski sport i infrastrukturu, kao i donijeti Strategiju javnih potreba u kulturi – odmah.
8) Osmisliti oživljavanje gradskih kvartova s različitim javnim sadržajima po uzoru na prostor zametske tržnice i Trg olimpijaca. Izgraditi šetnicu od Brodogradilišta 3. maj do Preluka te dovršiti šetnicu uz Rječinu do Pašca – pripreme početi odmah.
9) Rijeka treba postati Grad koji privlači studente iz ostatka države i drugih zemalja kroz razradu  programa privlačenja mladih i visokokvalificiranih građana da dođu živjeti i raditi u Rijeku.
10) Poticanje rješavanja stambenog pitanja putem najma stanova koji su sada prazni.
11) Organizacija gradskih urbanih vrtova gdje bi zainteresirani građani mogli uzgajati voće, povrće i drugo, po načelima permakulture.
12) Uključivanje beskućnika u društvo na način da se otvori savjetovalište za beskućnike, potiče njihovo osposobljavanje za različite poslove, osigurava pravovremeni smještaj u gradskim prostorima.
13) Sufinancirati kamate kredita za vlasnike zgrada koji se odluče obnoviti fasade.

ZA OČUVANJE BAŠTINE I RIJEČKOG IDENTITETA

1. Kroz različite programe nastaviti promicati riječki identitet “slobodnog grada” nastalog iz jedinstvenog riječkog povijesnog iskustva i položaja na križanju različitih kulturnih utjecaja koji je proizveo urbanu, multikulturalnu i otvorenu oazu ovog dijela Europe i Mediterana. U tom cilju nastavit će se s akcijama za očuvanje kulturne, umjetničke i povijesne baštine, s organiziranjem znanstvenih i kulturnih skupova, osmišljavanjem kulturnih događaja, te predavanjima.
2. Promicati programe koji naglašavaju kvarnerski identitet kao jedinstveni spoj identiteta istočne Istre, slobodnog grada Rijeke i zapadnog dijela Hrvatske smještenih u granicama drevne provincije Liburnija koji se u dobrom dijelu poklapa s granicama Primorsko-goranske županije.
3. Nastavak zalaganja za otvoreni grad i regiju osiguranjem ostvarivanja prava svih nacionalnih i jezičnih zajednica po principu nadstandarda, uključujući pravo na dvojezičnost i dvojezične natpise u jedinicama lokalne samouprave u kojima srpska manjina brojnošću prelazi 20%, te u dijelovima grada Rijeke u kojima živi autohtona talijanska manjina osigurati vizualnu dvojezičnost u centru grada, službena uporabu i drugog naziva grada Fiume, posebno u međunarodnoj promociji za turistička tržišta gdje je taj naziv prepoznatljiv.
4. Zaštititi riječke spomenike kulture te dati prioritet pri raspodjeli sredstava spomeničke rente za hitan spas lansirne rampe Torpeda i Trga pul vele crikve.
5. Planirati obnovu Palače municipija i stavljanje u primjerenu funkciju kao stare gradske vijećnice, poticati otkup Teatra Fenice od strane Grada kao reprezentativnog objekta za različita događanja, oživiti područje Preluka te osmisliti fleksibilniju politiku sufinanciranja obnove fasada kako bi suvlasnici zgrada lakše i brže obnovili pročelja.
6. Zaštititi autohtone kulturne vrijednosti osiguravanjem institucionalne zaštite čakavskog, istro-romanskog, fiumanskog i čabarskog jezika te ostalih dijalekata, kao i obilježavanjem povijesnih toponima. Zajedno sa Zajednicom Talijana promovirati akciju za očuvanje fiumanskog dijalekta i zatražiti pri UNESCO-u da ga se prepozna kao kulturno dobro.  Promovirati, a po mogućnosti i sufinancirati, tečajeve za učenje i usavršavanje fiumanskog u pisanom i u govorom obliku. Također, nastojati proširiti zone s povijesnim toponimima na talijanskom/mađarskom/hrvatskom jeziku, kao što bi trebalo razmotriti da se na Trsatu, Zametu i Sušaku za stare toponime stave slične ploče na čakavštini. I ne na posljednjem mjestu, voditi kampanje za promociju i održavanje emisija na talijanskom jeziku na Radio Rijeci.
7. Permanentna nulta tolerancija za nepoštivanje ljudskih i manjinskih prava, govor mržnje i sve oblike nasilja, korupcije i kriminala kao preduvjet za gospodarski, kulturni i društveni razvoj grada i regije.

In italiano:

Da quindici anni a questa parte, la Lista per Fiume sta portando avanti con fermezza e costanza, una serie di iniziative politiche tese rilanciare la città di Fiume quale un polo per lo sviluppo economico, sociale e culturale di tutta le ragione, la valorizzazione dell’identità e i valori positivi, avendo come fine quello di portare a un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. Il nostro slogan è ed è rimasto “Non a sinistra, non a destra, ma a Fiume.”La nostra capitale è Fiume! Non siamo soddisfatti di quanto è stato fatto per la nostra città in questi ultimi anni. Da ben trent’anni, Fiume sta vivendo una fase di stallo economicoe, purtroppo, in alcuni settori addirittura siamo regrediti. Questo è intollerabile. Cambiare è necessario!

Ecco le nostre proposte:

Per lo sviluppo:

 • Restituire le rive che dovrebbero accomunare la Città di Fiume al mare
 • Assicurare degli sgravi fiscali per gli imprenditori e promuovere lo sviluppo economico
 • Rivalorizzare l’architettura industriale e pianificare l’utilizzazione dei terreni abbandonati
 • Fare un censimento degli uffici di proprietà della Città e degli spazi pubblici
 • Offrire una logistica personalizzata a imprenditori e artigiani

Per una migliore gestione della città:

 • Diminuire l’amministrazione statale periferica e insistere affinché i poteri e le ingerenze dell’amministrazione municipale, superino quelli dell’apparato burocratico statale
 • Ristabilire dei rapporti di collaborazione fra la Città di Fiume con i comuni che gravitano attorno a Fiume.
 • Testare l’efficienza sul lavoro dei dipendenti municipali e premiarli secondo il merito
 • Promuovere la revisione delle aziende municipalizzate e delle istituzioni culturali e pubbliche
 • Rendere trasparenti i dati del Bilancio comunale

Per un aumento della qualità della vita in città:

 • Fare in modo che ogni bambino possa accedere alla scuola materna ed evitare il doppio turno d’ingresso nelle scuole
 • Introdurre, a livello cittadino, una strategia della “Salute per tutti”
 • Investire nella tutela dell’ambiente
 • Proporre progetti urbani di sviluppo e integrazione dei quartieri cittadini
 • Promuovere gli orti e i giardini urbani
 • Promuovere azioni inclusive per i senzatetto

Per la salvaguardia del patrimonio artistico-culturale e dell’identità:

 • Promuovere il concetto identitario di “Fiume libera”
 • Salvaguardare il patrimonio culturale e artistico
 • Salvaguardare la storia e l’identità di Fiume
 • Salvaguardare la cultura autoctona
 • Continuare ad affermare tolleranza zero nei confronti di ogni manifestazione che lede i diritti umani e i diritti delle minoranze