Program 2021.-25: Za bolje upravljanje gradom

1) Smanjenje državne uprave i preuzimanje većih ovlasti i obaveza od strane regije, riječke urbane aglomeraciji, Rijeke kao glavnog grada s regionalnim ovlastima, gradova, općina i mjesne samouprave. Preuzimanje svih ovlasti županije koje sukladno o Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi mogu preuzeti veliki gradovi. Na taj način će se omogućiti učinkovito i odgovorno upravljanje resursima u funkciji razvoja.
2) Funkcionalno objedinjavanje ovlasti grada Rijeke s općinama i gradovima u riječkom prstenu. Proširenje suradnje kroz riječku urbanu aglomeraciju s Opatijom, Crikvenicom i ostalim općinama i gradovima na priobalju, kako bi kao cjelina pridonijeli zajedničkom razvoju te podizanju kvalitete života građana koji žive na ovom području.
3) Ocjenjivanje djelatnika gradske uprave i nagrađivanje sukladno rezultatima – Zapošljavanje u gradskoj upravi, javnim, komunalnim, obrazovnim i kulturnim institucijama na području Rijeke i Županije, a posebno u poduzećima i ustanovama (u kulturi) u kojima Grad Rijeka ima osnivačka prava, prepustiti stručnjacima i sposobnima po mjerljivim kriterijima uz transparentan nadzor javnosti. Također, uvesti će se aplikacija kojom će građani moći valorizirati učinak zaposlenih u gradskoj upravi, gradskim poduzećima i ustanovama kako bi se podigla kvaliteta usluga građanima.
4) Dubinsko snimanje kratkoročnog i dugoročnog poslovanje komunalnih društava i gradskih kulturnih i javnih institucija te valorizacija njihovih usvojenih razvojnih planova.
5) Transparentni proračun – aplikacija za praćenje svih troškova grada te njegovih tvrtki i ustanova.
6) Jačanje mjesne samouprave kao način decentralizacije upravljanja gradom – fiskalna decentralizacija – povećanje ovlasti i odgovornosti vijeće mjesnih odbora.


Posted

in

by

Tags: