PRIJEDLOG MJERA – SPORT

-> Povećati sredstva koja se izdvajaju Riječkom sportskom savezu i Riječkom sportskom savezu osoba s invaliditetom , s posebnim naglaskom na programe koji se odnose na mlade.

-> U suradnji sa Gradom, svim sportskim klubovima te poduzetnicima raditi na stvaranju pozitivne klime oko sponzoriranja sporta.

-> Sufinancirati odlazak sportaša na službena državna natjecanja u slučaju ekipnog i pojedinačnog plasmana, osigurati sredstva za te namjene i donijeti kriterije raspodjele (specifično je što se u nekim sportovima ne može predvidjeti sportski rezultat i plasman na takve završnice, te takvi troškovi se ne mogu tražiti unaprijed na javnim potrebama, uglavnom

-> Sufinancirati programe natjecanja gradskih klubova koji u svojim natjecanjima moraju putovati na otoke (olakšati im financiranje trajekta i mosta) ili na razini Saveza dogovoriti povoljnije cijene za sve gradske klubove

-> Sufinancirati programe edukacije i stručnog usavršavanja za trenere u svim sportskim granama.

-> Pronaći modele zapošljavanja ili davanje poticaja klubovima za zapošljavanje trenera koji rade sa mlađim uzrastima te odrediti jasne kriterije za tu mjeru.

-> Sufinancirati programe edukacije i stručnog usavršavanja za rad s predškolskim djecom u sportu.

-> Povećati ulaganja u Školski sport, razvijati školska natjecanja te poticati interes profesora tjelesnog odgoja i učenika za bavljenje sportskim aktivnostima.

-> Razraditi i postaviti jasne i transparentne kriterije za dobivanje statusa „nositelj kvalitete“ u određenom sportu, te donijeti jasne kriterije za dodjelu javnih sredstava klubovima „nositeljima kvalitete“. Osim samog rezultata i razine natjecanja u obzir za takvo financiranje kluba uzeti i druge aspekte djelovanja kluba (omladinski pogon, financijska likvidnost, tradicija, stručni kadar…)

-> Gradskim novcima sufinancirati samo one sportske manifestacije (turnire, kampove…) koje se provode na području Grada.

-> Razraditi Strategiju razvoja sporta i u skladu sa time ciljano i dugoročno poticati ulaganja u sport i infrastrukturu

-> Razraditi i postaviti jasne kriterije dodijele, korištenja i plaćanja školskih sportskih dvorana (osnovne škole).

-> Sufinancirati zakonski obavezan osnovni sportski liječnički pregleda za mlađe dobne kategorije, te razraditi model realizacije u trokutu Savez – Sportski liječnik – Klub.

-> Razraditi Strategiju razvoja sporta osoba s invaliditetom te sustavno pokušati povećati broj uključenih osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti.

-> Poticati razvoj programa sportske rekreacije za sve uzraste, uključiti što više stanovnika u rekreativne aktivnosti te sustavno razvijati svijest o važnosti aktivnog načina življenja.

-> Poticati razvoj programa studentskog sporta u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i mjerodavnim sportskim savezom.

-> Razraditi bolju terensku kontrolu provedbe programa klubova koji su financirani javnim novcem tijekom čitave godine.

-> Javno objavljivati programe i programsko-financijske izvještaje programa klubova koji su bili financirani javnim novcem.

Download Free WordPress Themes Themeforest and free plugins Codecanyon – addonswp.com.


Posted

in

by

Tags: