Organizatorica konferencije Lorena López de Lacalle, Morana Jokić i Leticia Santos, gradonačelnica španjolskog grada Moana

Predsjednica Liste za Rijeku na konferenciji EFA ženskog foruma: Osnaživanje i umrežavanje žena na europskoj razini

Proteklog tjedna u Europskom parlamentu održana je konferencija EFA Ženskog foruma koji djeluje u sklopu European Free Alliance, političke organizacije koja okuplja brojne regionalne stranke unutar Europske Unije. Kao članica ovog foruma na konferenciji je između ostalog sudjelovala Morana Jokić, predsjednica Liste za Rijeku kao jedina predstavnica iz Hrvatske. EFA podupire vrijednosti Europske unije, a to su načela slobode, demokracije, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na prvoj ovakvoj konferenciji od osnivanja EFA Ženskog foruma,izlaganja su držale istaknute žene u politici, gradonačelnice, ministrice i zastupnice te je kroz razmjenu iskustava i rad na aktualnim temama prezentiran i prvi plan za djelovanje foruma a to je prihvaćanje rodnog zločina na popis EU zločina. Pored ove inicijative, sudionice su imale priliku iznijeti primjere dobre prakse u svojim organizacijama i državama a dominirale su teme ženskih kvota, različitih oblika nasilja nad ženama zastupnicama, zastupljenosti žena na pozicijama odlučivanja, protokolima protiv uznemiravanja unutar stranačkih organizacija, manjim plaćama i dvostrukim standardima u svim aspektima političkog rada.

Forum je održan ususret Međunarodnom danu protiv nasilja nad ženama 25. studenog s namjerom da bi se dodatno naglasilo kako je lokalne do globalne politike, sudjelovanje žena u politici i na pozicijama odlučivanja, zaštitni faktor našeg okruženja u naporima da stvorimo slobodno, pravično i osviješteno društvo. Ženski forum unutar EFA-e osnovan je 2020. godine, te od samog početka rada, oslanjajući se na UN WOMEN, UN Development Programme, dokumente Vijeća Europe i Europskog parlamenta, posjeduje vlastitu deklaraciju koja se obvezuje na osnaživanje i umrežavanje žena radi uklanjanja svih barijera i u konačnici osiguravanja jednakog udjela žena u procesima odlučivanja na svim razinama.


Posted

in

by