Poduzetnike treba rasteretiti da bi zapošljavali!

Oslobađanje novih ulagača u nove tehnologije od gradskih poreza prvi je uvjet razvoja grada, jer bez novih ulaganja i zapošljavanja Rijeka će stati – kazala je Ana Blečić Jelenović na konferenciji za novinare Liste za Rijeku, na kojoj je predstavljen prijedlog stranke o oslobađanju komunalne naknade poduzetnika koji ulažu nove tehnologije, razvoj i nova radna mjesta.
Prema riječima Blečić Jelenović, to je jedna od ključnih točaka njenog programa i programa Liste za Rijeku jer poduzetnike treba rasteretiti da bi ulagali i zapošljavali. Posebno one poduzetnike koji ulažu u nove tehnologije te zapošljavaju stručnjake kojima je alternativa odlazak iz grada.
“Građani će sigurno pozdraviti ovakav pristup, a na taj način bi vremenom profitirao i gradski proračun zbog privlačenja novih ulagača i otvaranje novih radnih mjesta. Anketa koju smo nedavno proveli na uzorku od oko 1000 građana kaže da 51,4 posto građana smatra da je oslobađanje od gradskih poreza (prirez, komunalna naknada) prvih nekoliko godina poslovanja najbolji način pomoći poduzetnicima, 34,1 posto smatra da su to financijske potpore i subvencije, a 14,4 posto start up inkubatori. To nam je bio orijentir, i od toga nećemo odustati”, rekla je Ana Blečić Jelenović, dodajući da je ovo samo početak prezentacije njenog programa i mjera Liste za Rijeku koje će donijeti promjene i pokrenuti razvojni ciklus u gradu.

Predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić obrazložio je pak prijedlog odluke o dopuni odluke o komunalnoj naknadi koju je Gradskom vijeću uputila stranka, Prema tom prijedlogu postavljeni su kriteriji o pravu na djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade nakon 1.01.2021. godine.
Predloženom dopunom, rekao je Švorinić, uvelo bi se pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za obveznike komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor), i to Računalno programiranje (softver) te Računala (hardver), kao i neke druge proizvodne i prerađivačke djelatnosti. Uvjeti za oslobađanje iskazani su visinom novih ulaganja u dugotrajnu imovinu (milijun za IT sektor, odnosno 3 milijuna za ostale), kao i brojem novih zaposlenika (5) na neodređeno.
“Djelomično ili potpuno oslobađanje bilo bi u roku od 3 godine od početka ulaganja. Ova mjera motivirana je prvenstveno ekonomskim politikama prema kojima smanjenje poreza imaju višestruko veći učinak na povećanje konkurentnosti od poticaja i intervencija pojedinim sektorima. Iz tog razloga, dobro je da se ovakav prijedlog nađe pred gradskim parlamentom još u ovom mandatu kako bismo omogućili vijećnicima iz svih stranaka da pokažu koliko im je stvarno stalo do poticanja razvoja i poduzetništva, a koliko se time bave samo za vrijeme predizbornih kampanja.”, zaključio je Švorinić.
Prijedlog dopune odluke Klub Liste za Rijeku već je uputio na e-savjetovanje pa građani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem linka: https://ekonzultacije.rijeka.hr/prijedlog-odluke-o-dopuni-odluke-o-komunalnoj-naknadi/


Posted

in

by

Tags: