Organizacija

Predsjednik Liste za Rijeku

– Danko Švorinić

v.d. tajnika – Zvonimir Peranić

rizničar – Predrag Miletić

Članovi predsjedništva:

Sandi Basić (dopredsjednik)
Laura Marchig
Darko Cvitković
Henriet Bilandžić
Filip Jakovac
Livio Defranza
Zvonimir Gržeta

Nadzorni odbor
Marina Marinković
Predrag Blečić
Nelida Pogačić

Sud časti
Dario Kos
Sandro Arrigoni
Alen Kulundžić Juranich

Odbor za poslovnik
Mladen Pantar
Vanja Hauzer
Valentino Bonata

Savjet stranke

Danko Švorinić, Predrag Miletić, Zvonimir Gržeta, Henriet Bilandžić, Filip Jakovac, Sandi Basić, Lucio Slama, Livio Defranza, Dario Kos, Sandro Arrigoni, Alen Juranich Kulundzić, Nelida Pogačić, Mladen Pantar, Nenad Vukelić, Vanja Fike, Andrea Ponisch, Igor Linardić, Jasna Arrigoni, Laura Marchig, Darko Cvitković, Valentino Bonata, Vanja Hauzer, Predrag Blečić, Marina Marinković, Denise Defranza, Natalija Šubat, Sandro Vlach, Sanja Perinić Švorinić, Dean Borbelj, Ivica Pađen, Alen Panić; Nestranački: Mladen Dorčić, Jasna Baraba, Milan Popadić, David Bajić,  Zoran Frković, Emil Viola, Marino Mataija, Zvonimir Peranić, Elena Dorčić Spatola, Dubravka Šamanić i Ljubinka Toševa Karpowicz.

Ogranci:

Rijeka zapad

Rijeka centar

Rijeka novi centar

Rijeka istok

Rijeka sjever

Omišalj

Mladi autonomisti – predsjednik Florijan Odicki