Lista za Rijeku predstavila nositelje lista za mjesne izbore: Rijeka se voli od mjesnog odbora

Dana 2. ožujka 2023. godine održana je tiskovna konferencija Liste za Rijeku na kojoj je predsjednica stranke Morana Jokić predstavila kandidacijske liste na predstojećim izborima za vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke. Lista za Rijeku na ove izbore izlazi u 14 mjesnih odbora, i to redom Banderovo – nositelj Slavko Mrkela, Belveder – nositelj Zoran Petrović, Brajda-Dolac – nositelj Darko Golić, Centar-Sušak – nositelj Zvonimir Gržeta, Kantrida – nositelj Milan Popadić, Kozala – nositelj Sanjin Matijević, Krimeja – nositelj Valentino Bonata, Luka – nositelj Mladen Pantar, Mlaka – nositeljica Elena Dorčić-Spatola, Podmurvice – nositeljica Andrea Bušić Vargić, Potok – nositelj Zoran Frković, Sveti Nikola – nositeljica Anđa Jotanović, Turnić – nositeljica Miroslava Gržinić i Zamet – nositelj Božo Božić.

Činjenica da je Lista za Rijeku po broju predanih listi peta snaga u Gradu Rijeci, najbolji je dokaz tome da je Lista za Rijeku i dalje značajan politički faktor u Gradu Rijeci, usprkos tome što trenutno stranka nije predstavljena u Gradskome vijeću. Na ove izbore stranka izlazi praktički samostalno, bez “fige u džepu”, bez neprirodnih koalicija i ne skriva se pod krinkom tzv. “nezavisnih lista” iza kojih stoje neke političke stranke.

Kao stranka koja se oduvijek zalaže za decentralizaciju, Lista za Rijeku smatra da ista mora početi od mjesne razine i u tom smislu djelovat će u okviru mjesnih odbora gdje bude imala vijećnike te prema gradskoj vlasti koja je najveća prepreka većoj autonomiji mjesnih odbora.

Lista za Rijeku poziva sve sugrađane da izađu na izbore uz poruku – Rijeka se voli od mjesnog odbora!

Na ovo uvodno izlaganje nadovezao se član Predsjedništva Liste za Rijeku Sanjin Matijević, nositelj liste za VMO Kozala i aktualni predsjednik VMO Kozala, te obrazložio ključne točke izbornoga programa stranke. Svaki mjesni odbor je specifičan, pa će tako i pojedini programi kandidacijskih listi biti ponešto drugačiji od odbora do odbora, no izdvojilo se šest ključnih programskih točaka za koje se stranka zalaže:

  • Trajno i održivo rješenje problema s nedostatkom parkirališnih mjesta izgradnjom montažnih garaža. Iako takve zahvate primarno mora izvesti Grad Rijeka, stav je Liste za Rijeku da je problem parkiranja trenutno najveći ili među najvećima u Rijeci, stoga će stranka vršiti pritisak da navedeni problem postane najveći prioritet Grada Rijeke, što do sada baš i nije bio.
  • Nastaviti provođenje malih komunalnih akcija u svrhu bolje prometne sigurnosti, pogotovo imajući u vidu promet pješaka. Lista za Rijeku smatra da je potrebno posebnu pažnju posvetiti osiguravanju pješačkih prijelaza te prohodnost nogostupa.
  • Pojačati investiranje u infrastrukturu javnih zelenih površina, s posebnim naglaskom na sadržaje za djecu (sprave za igru i sl.)
  • Proširiti javnu rasvjetu na slabo osvijetljenim lokacijama koristeći ekološki prihvatljiva rasvjetna tijela.
  • Pojačati i poticati odvijanje sportskih i kulturno-umjetničkih programa, a posebice pružiti suradnju i podršku kulturno-umjetničkim organizacijama i organizacijama autohtone talijanske nacionalne manjine te ostalih nacionalnih manjina radi ostvarivanja njihovih prava i programskih aktivnosti. Prostori mjesnih odbora trebaju postati mala kulturna središta svojih kvartova.
  • Zalagati se za proširenje ovlasti mjesnih odbora u pogledu predlaganja i izvođenja malih komunalnih akcija, s obzirom da Grad Rijeka trenutno želi izmijeniti Odluku o financiranju mjesnih odbora te smanjiti iznos koji mjesni odbori dobivaju za male komunalne akcije te tu razliku sredstava prebaciti na trgovačka društva Rijeka plus i Energo, a istodobno time bi se i smanjile ovlasti mjesnih odbora u pogledu održavanja prometne infrastrukture i javne rasvjete. U tom smislu, stranka je u javnoj raspravi predložila amandmane koji bi spriječili razvlašćivanje mjesnih odbora te bi se ujednačio sustav odlučivanja u pogledu malih komunalnih akcija te komunalne infrastrukture, uz uvjet da su sredstva za jedno i drugo namjenski odvojena. Lista za Rijeku smatra da su izabrani predstavnici građana u vijećima mjesnih odbora dovoljno kompetentni da u suradnji s gradskim službama donesu kvalitetne planove malih komunalnih akcija te programe održavanja komunalne infrastrukture svaki za svoj mjesni odbor te da će na taj način puno transparentnije određivati prioriteti za rješavanje komunalne problematike.

Zaključno, prisutnima se obratio i Milan Popadić kao nositelj liste za VMO Kantrida i  dugogodišnji vijećnik u VMO Kantrida te naglasio da su nadolazeći izbori za mjesnu samoupravu prilika da građani u vijeća mjesnih odbora izaberu susjede i sumještane za koje vjeruju da mogu rješavati njihove mjesne probleme koji im u svakodnevnom životu mnogo znače i utječu na svakodnevnicu.

Pri tome, građani trebaju imati u vidu da su ovlasti vijeća mjesnih odbora ograničene, što možemo ilustrirati na primjeru malih komunalnih akcija, gdje je proces usuglašavanja s resornim odjelima Grada u njihovom utvrđivanju interaktivan s jedne strane, dok s druge strane proces realizacije izmiče kontroli vijeća mjesnih odbora.

Nerijetko građani nezadovoljstvo realizacijom malih komunalnih akcija adresiraju na mjesne odbore, koji su u tome nemoćni jer su izuzeti od bilo kakvog utjecaja na izbor izvođača i kvalitetu radova, mada se uredno financijski namire s proračunskih stavki za male komunalne akcije koje pripadaju mjesnim odborima.

Iako su ovlasti mjesnih odbora skučene i minorne, oni su sa svojim vijećnicima i tajnikom nezamjenjivi u neposrednoj komunikaciji s građanima i razumijevanju njihovih svakodnevnih problema u području čistoće ulica i okoliša, odvoza smeća, parkiranja, dječjih igrališta, zelenih površina, rasvjete, zabave i drugih događanja.

Naglasio je i da se entuzijazmom i voljom izabranih vijećnika u mnogome može nadomjestiti manjak ovlasti te za primjer naveo angažman VMO Kantrida u kontekstu pokušaja ukidanja prometovanja autobusne linije 1A, do kojega na kraju ipak nije došlo upravo zbog pritiska VMO kao izabranih predstavnika građana. Mjesni odbori moraju biti mjesto gdje se zajedno s građanima usuglašavaju i artikuliraju njihovi stavovi i zahtjevi prema Gradu, pogotovo kada se treba promptno reagirati.

Na kraju svojeg izlaganja, naglasio je kako je važno da građani 12. ožujka u što većem broju izađu na mjesne izbore i izaberu one za koje misle da će najbolje raditi u njihovom interesu. Kandidati Liste za Rijeku su spremni raditi u interesu mještana, a to su dokazali i u prethodnom mandatu. Zaključno, pozvao je građane da daju povjerenje upravo kandidatima Liste za Rijeku.