Lista za Rijeku i Unija Kvarnera o LNG terminalu: Protiv ignoriranja interesa Kvarnerske regije!

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji o projektu LNG terminala u Omišlju govorili su predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić i programski koordinator Unije Kvarnera i gradski opatijski vijećnik Vedran Kružić.
Švorinić je ocijenio kako je neprihvatljivo da se o tako važnom infrastrukturnom projektu odluka donosi bez suradnje i suglasnosti s lokalnom zajednicom.
– Radi se o trošenju našeg prostora, a da pri tome u svemu regija ne ostvaruje nikakav interes odnosno nije adekvatno obeštećena. Osim toga, u pripremi investicije je izostalo povezivanje samog projekta s mogućim potrošačima na Kvarneru. Poput plinske termoelektrane na Urinju, hladnjačama ili klima uređajima za turistički sektor u čemu bi naša regija mogla pronaći svoj interes, istaknuo je predsjednik Liste za Rijeku i pozvao Vladu da još jednom sjedne i u trokutu nacionalna razina vlasti – PGŽ – općina Omišalj, pokuša pronaći rješenje u interesu svih.

Švorinić: Nastavi li nas Hrvatska ignorirati, umjesto Krčkog mosta blokirati ćemo Banska vrata!

– Prostora ima jer predstavnici zajednice ni u jednom trenutku nisu rekli da su protiv LNG terminala nego protiv ovakvog projekta nametnutog na ovaj način, istaknuo je i zaključio:
– Ali ako se nastavi ignorirati Kvarnerska regija, i stavljati u neravnopravni položaj sa ostatkom države poput primjerice slučaja naplate mostova i autocesta, mi u Listi za Rijeku nismo za blokadu Krčkog mosta nego Banskih vrata ili nešto sjevernije od toga, kako neki naši sugrađani ne bi ostali s krive strane, poručio je.

Vedran Kružić ističe kako se u početnom projektu kopnenog terminala, za koji su ishodovane sve moguće dozvole, radilo o ulaganju od 500 milijuna eura od čega bi na poslovima od najmanje 200 milijuna eura bila angažirana domaća operativa te bi projekt imao brojne multiplikativne efekte ali i korist za lokalnu sredinu preko prihoda od komunalne naknade.

Kružić: Amerikanci požuruju projekt, a ne žele biti investitori u LNG terminal niti bilo gdje drugdje u Hrvatskoj

– Prema tadašnjim izračunima, samo taj projekt bi povećao domaći BDP za oko 0,5%, istaknuo je Kružić uz podatak da je EU za projekt kopnenog terminala već potrošila oko 5 milijuna eura.
– Ovakav projekt kakav nam se sada nameće nema nikakvu ekonomsku, ekološku i energetsku korist za našu regiju, a uvjeren sam da nam prodaju maglu pričom o mogućoj drugoj fazi u kojoj bi se gradio kopneni terminal. Zapravo se radi o jednom eksperimentu budući da su se do sada takvi projekti realizirali ili u tamnim vodama Baltika ili na plićinama oko Roviga pa mi ne znamo kako će ovakav terminal utjecati na Kvarnerski zaljev, istaknuo je Kružić i zaključio da se sada žuri s plutajućim terminalom isključivo zbog američkog interesa za plasmanom svog plina.
– Istovremeno Amerikanci ne žele biti investitori u ovom projektu niti su do sada u Hrvatskoj ostvarili niti jednu značajniju invesiticiju, kaže Kružić koji je sve naše sugrađane pozvao na prosvjed koji je najavljen 3.ožujka.


Posted

in

by

Tags: