Kandidati Liste za Rijeku za Centar-Sušak, Luku i Školjić se predstavili javnosti

Kandidati Liste za Rijeku za Vijeće Mjesnog odbora Luka koje predvodi Mladen Pantar će se u novom sazivu zalagati da Riva Boduli ponovo bude dvosmjerna, za slobodan prolaz kroz tržnicu koristeći Zagrebačku ulicu popodne kad tržnica ne radi, za postavljanje pješačkog prijelaza Circolo – tržnica budući da pothodnik nije prilagođen invalidima, a pokretne stepenice često nisu u funkciji.

– Postojeći pokretni most treba staviti u funkciju i urediti igralište za skateboard između Mrtvog kanala i Rječine. Zalagat ćemo se za kontrolu restorana koji rade duže od propisanog radnog vremena i buke, pronaći lokaciju i napokon postaviti javni WC te obilježiti nekadašnju granicu na Casa rossa – Mrtvi kanal, naveo je Pantar.
Nositelj liste Liste za Rijeku za Vijeće Mjesnog odbora Centar-Sušak Zvonimir Gržeta naglasio je da je jedan od većih problema odnos Komunalnog društva Čistoća kada je riječ o odvozu komunalnogn otpada. Njegova je ocjena da je odluka Čistoće u potpunosti neadekvatna kada je riječ o višestambenim objektima.

– Mi smo u gradu, a ne na selu, zgrade su najčeće spojene i nemaju adekvatnog dvorišta i baje su na ulici. Ne znamo na koji će ih način označiti da je to baja baš za našu zgradu i kako osigurati da drugi ne ubacuju u našu baju. Kažu da neka ih lokotom zaključamo ili da sagradimo kaveze za baje o svom trošku. Zamislite kako se u centru grada šeće veliki ključar baja ili centar grada sa kavezima za baje. Ako se ne nađe neko pametnije rješenje, predložit ćemo da se pri mjesnim odborima osnuju ulične ophodnje Bajaša čuvara baja. Neki imaju potrebu za podrškom iz Zagreba, ali nama nisu potrebne fontane, imamo ih dosta za kišnih dana, ali eto i mi imamo prijedlog za Zagrepčane, osnujte ulične ophodnje Bajaša, poručio je Gržeta.

Nositelj stranačke liste za Školjić Željko Kutleša istakao je problem nedovoljne kontrole radnog vremena kafića za što će se zalagati u novom mandatu.


Posted

in

by

Tags: