Financijski izvještaji za izbore za Gradsko vijeće, gradonačelnika Rijeke i Županijsku skupštinu PGŽ

Financijski izvještaji za izbore za Gradsko vijeće, gradonačelnika Rijeke i Županijsku skupštinu PGŽ

U nastavku financijski izvještaji za izbore za Gradsko vijeće, gradonačelnika Rijeke i Županijsku skupštinu PGŽ.

Financijski izvještaj - Gradsko vijeće

Financijsko izvješće - Danko Švorinić

Financijsko izvješće - Županijska Skupština PGŽ

danko

Close