Blečić Jelenović: Riječku obalu vratiti građanima!

Godinama slušamo da je jedan od osnovnih problema razvoja grada kronični nedostatak prostora. Jedna takav prostor – riječku obalu – međutim, gledamo svaki dan žaleći što je taj neiskorišteni potencijal izvan dosega Grada. To treba promijeniti i prepustiti dio obale na upravljanje gradu Rijeci, rekla je kandidatkinja Lista za Rijeku za gradonačelnicu Rijeke Ana Blečić Jelenović na današnjoj konferenciji za novinare posvećenoj aktiviranju riječke obale u korist razvoja grada.
“Nemojmo zanemariti važnu stvar, da je Grad upravo nastao od obale, od luke, a sada je potrebno da obala, odnosno luka ponovno bude u funkciji Riječana”, rekla je Blečić Jelenović, podsjećajući na aktualno stanje stvari te nudeći načine aktiviranja gradskih interesa u korištenju operativnog obalnog pojasa.
Luka Rijeka razvrstana je kao luka od osobitog međunarodnog i gospodarskog značaja za Hrvatsku sa statusom luke otvorene za međunarodni promet. Vezano za upravljanje, izgradnju i korištenje luke još 1996. godine donijeta je odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka, zajedno sa njenim bazenima
“Ako iščitavamo tu Odluku onda je jasno da je osnovni zadatak i uloga Lučke uprave trojaka, a to je da zadovolji interese države ( u širem smislu), interes lokalne zajednice ( u užem smislu) te interese gospodarskih subjekata koji na lučkom prostoru obavljaju svoju djelatnost. Na tom tragu, a imajući u vidu postojeću situaciju, jasno je da se zanemaruje interes lokalne zajednice, što je protivno duhu i slovu Odluke. Na ovakav način kako je to sada postavljeno imamo situaciju postojanja dva gradoačelnika, da ih tako nazovoem, jednog morskog budući da ravnatelja Lučke uprave postavlja hrvatska vlada, i jednog kopnenog, kojeg biraju građani, a pokazalo se do sada nisu ostvarili komunikaciju na zavidnoj razini koja bi doprinjela razvoju našeg Grada. Stoga je intencija mog programa i programa Liste za Rijeku da vratimo obalu Riječanima. Zato je potrebno otvoriti dijalog, odnosno pregovore gradskih vlasti s državnim i županijskim vlastima kako bi se dio obalnog prostora prepustio na upravljanje Gradu”, naglasila je Blečić Jelenović.

Kandidatkinja za riječku gradonačelnicu spomenula je pritom neiskorišteni prostor poput Metropolisa, Lansirne rampe, Silosa kao prostore koji nisu od interesa za Republiku Hrvatsku, jer godinama stoje prazni, propadaju i o njima se nažalost nedovoljni ili gotovo nikako ne vodi računa, a koji bi se mogli iskoristiti za razvoj Rijeke. Ukratko, podsjetila je, već poprilično vremena, nije bilo promišljenog strateškog planiranja, cilja, i mjera nacionalne ni gradske politike kada su u pitanju luka i obala, tako da danas imamo što imamo, odnosno nemamo baš puno
Prema riječima Blečić Jelenović, namjera je da se nakon otvaranja pregovora i određivanja okvira rješavanja ovog problema u skladu sa Zakonom, ovi prostori iskoriste za stambeno-poslovne namjene, kao što moguće da se dio obale prenamjeni za marinu, riješi pitanje financirnja kroz komunalne vezove, čime bi se u Rijeci stvorila jedna nova dodana vrijednost, a taj prostor bio u funkciji Grada i njegovih građana.
“Investicije za navedene projekte mogle bi se ostvariti kroz EU fondove, dobili bi na upotrebu prostore koji nam nedostaju, a istovremeno riješili i pitanje prostora i objekata koji stoje prazni i nisu u upotrebi. Ponovno “urbano spajanje” grada i mora je imperativ, a da bi se uopće došlo do toga, zalažemo se za otvaranje pregovora, tripartitnih, između države, županije i grada, da ovaj prostor, važan za grad i njegov razvitka, konačno stavimo u funkciju. Dosta je zamjena loših odluka još gorima, treba nam promjena načina razmišljanja i djelovanja”, zaključila je Ana Blečić Jelenović.


Posted

in

by

Tags: