Day: November 28, 2018

  • Kandidati Liste za Rijeku za Centar-Sušak, Luku i Školjić se predstavili javnosti

    Kandidati Liste za Rijeku za Centar-Sušak, Luku i Školjić se predstavili javnosti

    Kandidati Liste za Rijeku za Vijeće Mjesnog odbora Luka koje predvodi Mladen Pantar će se u novom sazivu zalagati da Riva Boduli ponovo bude dvosmjerna, za slobodan prolaz kroz tržnicu koristeći Zagrebačku ulicu popodne kad tržnica ne radi, za postavljanje pješačkog prijelaza Circolo – tržnica budući da pothodnik nije prilagođen invalidima, a pokretne stepenice često […]