Day: November 17, 2018

  • KVART JE MOJ! kandidati Liste za Rijeku za mjesne izbore 2018.

    KVART JE MOJ! kandidati Liste za Rijeku za mjesne izbore 2018.

    Banderovo (Lista za Rijeku) Darko Seršić Margita Rekić Edita Ivanković Slavica Hazler Andrej Hudolin Belveder (Lista za Rijeku – Unija Kvarnera) Giorgio Jagodnik Sandro Vlach Stevo Nikolić Igor Linardić Davorka Linardić Brajda-Dolac Danilo Đaković (Lista za Rijeku – DSS) Želimir Novaković Marko Jelača Željka Grozdanić Đuka Grozdanić Bulevard (Lista za Rijeku) Henriet Bilandžić Davorin Marinić […]