Gradsko vijeće Grada Rijeke:

Danko Švorinić

Predrag Miletić

Odbori Gradskog vijeća

Odbor za mjesnu samoupravu - Tamara Moranjak

Odbor za komunalno gospodarstvo - Zvonimir Gržeta

Odbor za manjine - Danko Švorinić

Odbor za izbor i imenovanja - Predrag Miletić

Odbor za promet - Lucio Slama (dopredsjednik)

Odbor za školstvo - Sandi Basić

Odbor za kulturu - Laura Marchig

Primorsko-goranska županija

Odbor za ravnopravnost spolova - Kristina Posilović (nestranačka)

Kristina Posilović i Laura Marchig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesni odbori

Srdoči - Franco Pines

Mlaka - Elena Spatola (nestranačka) - dopredsjednica

Turnić - Dario Kos - dopredsjednik

Luka - Mladen Pantar

Podvežica - Milan Basić

Školjić - Predrag Miletić - dopredsjednik

Bulevard - Henrieta Bilandžić

Centar-Sušak - Zvonimir Gržeta - dopredsjednik

Općina Omišalj - mjesni odbor Omišalj - Nikica Žuvić

Close