Gradsko vijeće Grada Rijeke:

Danko Švorinić

Predrag Miletić

Odbori Gradskog vijeća

Odbor za izbor i imenovanja - Sandi Basić (dopredsjednik)

Odbor za školstvo i predškolski odgoj - Danko Švorinić (predsjednik)

Odbor za mjesnu samoupravu - Zvonimir Gržeta

Odbor za kulturu - Laura Marchig

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb - Henriet Bilandžić

Odbor za javna priznanja - Predrag Miletić

Općina Viškovo 

Odbor za proračun, financije, apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije - Nelida Pogačić

Primorsko-goranska županija

Vijeće seniora PGŽ - Elena Spatola, zamjenik: Milan Basić

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova PGŽ - Kristina Posilović (nestranačka), zamjenica: Henriet Bilandžić

Kristina Posilović i Laura Marchig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesni odbori

Srdoči - Franco Pines

Mlaka - Elena Spatola (nestranačka) - dopredsjednica

Turnić - Dario Kos - dopredsjednik

Luka - Mladen Pantar

Školjić - Predrag Miletić - dopredsjednik

Bulevard - Henrieta Bilandžić

Centar-Sušak - Zvonimir Gržeta - dopredsjednik

Općina Omišalj - mjesni odbor Omišalj - Nikica Žuvić

Close