Švorinić i suradnici predstavili zdravstvenu strategiju: Zdrav grad i zdrav biznis

Švorinić i suradnici predstavili zdravstvenu strategiju: Zdrav grad i zdrav biznis

Kandidat za gradonačelnika Danko Švorinić i njegov savjetnik za zdravstvenu politiku Dr.Zdravko Ivanković predstavili su danas koalicijski program Liste za Rijeku i Pametnog vezan uz zdravstvenu zaštitu ali i inicijative vezane uz razvoj zdravstvene industrije u Rijeci i regiji.

Program je namijenjen korisnicima zdravstvene zaštite gdje se u segmentu financiranja planira prekid začaranog kruga dugova dobavljačima i povećanja cijena lijekova: olakšice za poslovanje dobavljača, zajedničke investicije s dobavljačima, poticaji i subvencioniranje dijela dugovanja lokalnih zdravstvenih ustanova. Poticati će se privatna inicijativa u pogledu zdravstvenih usluga van standardne zdravstvene zaštite: popis lokalno potrebnih usluga te donošenje stimulativnih mjera (olakšice, smanjenje administracije, zajedničke investicije, poticaji). Uvest će se preraspodjela zdravstvenih resursa u korist prevencije bolesti: analiza lokalnih prioriteta uz odnos troškova i koristi, formiranje resursa i timova za akcije. U Listi za Rijeku polaniraju povratak uloge tradicionalnog obiteljskog liječnika: rasterećenje od administrativnih zadataka i prijenos preventivnih posjeta u njihovu nadležnost, a koncentrirarti će se i na zdravstvene potrebe starijih uz koncenzus o pravima i šira mogućnost privatnog investiranja u rješavanje ovih potreba
Vezano uz dio strategije vezan uz pružatelje zdravstvenih usluga predviđena je stimulacija osobnog profesionalnog napredovanja u smislu razvoja praktičnih profesionalnih vještina potrebnih stanovništvu regije, poticanje šire privatizacije zdravstvenih usluga u regiji kao stimulacija ostanka medicinskih radnika i povećanja zdravstvenog standarda u regiji te formalno i neformalno okupljanje kadrova porijeklom iz ovog kraja – osnivanje Foruma zdravstvenih radnika porijeklom iz Rijeke
Posebna će se pažnja voditi o razvoju institucija koje su u vlasništvu i /ili domeni lokalne vlasti u smislu specifičnih mogućnosti i/ili tradicionalnih područja našeg kraja: pomorske medicine, zdravstvenog turizma, dentalnih usluga, međunarodne suradnje i farmaceutske industrije.

Kako je istaknuo Danko Švorinić kvalitetna zdravstvena zaštita košta i mogu je osigurati samo bogate regije i gradovi. Iz tog razloga Lista za Rijeku - Pametno osim prema servisima posebnu pažnju poklanjaju i načinima na koji će se oni financirati, a to je moguće jedino kroz razvoj lokalnog gospodarstva.

- Lista za Rijeku je već pokrenula inicijativu da se Rijeka kandidira za sjedište Europske agencije za lijekove što bi gradu i regiji donijelu veliku financijsku korist i poziciniralo nas kao farmaceutsko središte EU. Zalažemo se za naš grad kao nad-regionalni centar transporta lijekova i potrošnog materijala – što je prirodni razvoj imajući u vidu zemljopisni položaj i povijest. Pružat ćemo veću logističku potporu i dentalnoj industriji koja je u ekspanziji ali ima dodatnog prostora za rast kroz podršku našeg grada i regije, zaključio je.

danko

Leave a Reply

Close