U Rijeci i na Kvarneru želimo pokrenuti novi smjer, zaustaviti iseljavanje, pokrenuti investicijski ciklus koji će privući sposobne i kreativne ljude i povećati kvalitetu života našeg grada i regije.

Snažnom decentralizacijom i regionalizacijom potaknuti lokalni razvoj, omogućiti regionalnim i lokalnim sredinama samostalno upravljanje resursima na njihovom području te staviti sve neiskorištene resurse u funkciju rasta i razvoja.

Primjena načela supsidijarnosti treba dovesti do promjene sustava odlučivanja u Republici Hrvatskoj, do spuštanja razine odlučivanja i odgovornosti što bliže građanima, u jedinice regionalne, lokalne i mjesne samouprave.

Lista za Rijeku svojim će se u narednom četverogodišnjem mandatu zalagati:

ZA NOVA RADNA MJESTA utrostručenjem sredstava za poticaje i pomoć poduzetnicima kojima ćemo povezati lokalnu samoupravu i poslovni sektor, pokrenuti novi smjer, zaustaviti iseljavanje, pokrenuti investicijski ciklus koji će privući sposobne i kreativne ljude te povećati kvalitetu života u našem gradu i regiji.
ZA KVARNERSKU REGIJU i GRAD RIJEKU - KVARNERSKU METROPOLU smanjenjem državne uprave i davanjem većih ovlasti i obaveza regiji, riječkoj urbanoj aglomeraciji – glavnom gradu s regionalnim ovlastima, gradovima, općinama i mjesnoj samoupravi, čime će se omogućiti učinkovito i odgovorno upravljanje resursima u funkciji razvoja;
ZA RACIONALIZACIJU JLS kojom će se stimulirati udruživanje malih općina i gradova u logične jake i prosperitetne cjeline, koje mogu podignuti kvalitetu života svojim sugrađanima, te podignuti važnost i ovlasti mjesne samouprave u zaštiti identiteta manjih cjelina;
ZA RIJEČKI IDENTITET 'slobodnog grada' nastalog iz jedinstvenog riječkog povijesnog iskustva i položaja na križanju različitih kulturnih utjecaja koji je proizveo urbanu, multikulturalnu i otvorenu oazu ovog dijela Europe i Mediterana
ZA KVARNERSKI IDENTITET kao jedinstveni spoj identiteta istočne Istre, slobodnog grada Rijeke i zapadnog dijela Hrvatske smještenih u granicama drevne provincije Liburnija;
ZA RASTEREĆENJE GRAĐANA I GOSPODARSTVA pravednim poreznim sustavom i smanjenjem nepotrebnih nameta, čime će se građane motivirati za rad, potaknuti gospodarske aktivnosti, investicije i potrošnju. Želimo da porezi i prirezi budu što jednostavniji i pravedniji. U naredne dvije godine smanjiti ćemo prirez za 2 posto.
ZA RIJEČKU LUKU kao glavno logističko i gospodarsko čvorište regije čiji razvoj i konkurentost država potiče fiskalnim i poreznim olakšicama
ZA VELIKU MARINU od Bunkera do Molo Longa i Porto Baroša s popratnim sadržajima za jahtaše
ZA SPOSOBNOST ISPRED PODOBNOSTI gdje će se zapošljavanje u javnim, komunalnim i obrazovnim institucijama prepustiti stručnjacima i sposobnima po mjerljivim kriterijima uz transparentan nadzor javnosti;
ZA REGIONALNU RAZVOJNU AGENCIJU, na čijem će čelu biti kompetentni profesionalci sposobni da privuku nove investicije u naš grad i regiju te osposobe i pruže pomoć domaćim privrednim subjektima na domaćem i tržištima EU i svijeta. Potaknut ćemo rad Centra Tehničke Izvrsnosti. Jače ćemo pratiti male i srednje poduzetnike, detektirati najuspješnije i poticati njihov rast.
ZA EUROPSKU AGENCIJU ZA LIJEKOVE (EMA) u Rijeci. Kandidaturom našeg grada za domaćina jedne od EU agencija
ZA KOMUNALNA DRUŠTVA, koja će djelovati po principu zadovoljavanja potreba građana po prihvatljivim cijenama. Smanjiti ćemo fiksni dio naknade za energovo centralno grijanje.
ZA OSIGURANO MJESTO ZA SVAKO DIJETE U VRTIĆU i jednosmjensku nastavu u svim osnovnim školama
ZA PROMETNO POVEZIVANJE kvalitetnim i sigurnim prometnicama i izgradnjom kvalitetne prometne infrastrukture te poticanje brzih pomorskih komunikacija između JLS Kvarnerske regije.
ZA ZDRAV GRAD decentralizacijom zdravstva i izradom gradske zdravstvene strategije
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU NEOVISNOST temeljenu na obnovljivim izvorima energije;
ZA BRZI INTERNET dostupan po istim uvjetima svima, kao osnovnu infrastrukturu našeg vremena;
ZA TRANSPARENTNO SUFINANCIRANJE SPORTA te razradu Strategije razvoja sporta i u skladu sa time ciljano i dugoročno poticanje ulaganja u sport i infrastrukturu
ZA OTVORENI GRAD I REGIJU osiguranjem ostvarivanja prava svih jezičnih zajednica po principu nadstandarda, uključujući pravo na dvojezičnost i dvojezične natpise u JLS u kojima srpska manjina brojnošću prelazi 20% te u dijelovima grada Rijeke u kojima djeluje autohtona talijanska manjina;
ZA ZAŠTITU RIJEČKIH SPOMENIKA KULTURE i prioritet pri raspodjeli sredstava spomeničke rente za hitan spas lansirne rampe torpeda;
ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH VRIJEDNOSTI osiguravanjem institucionalne zaštite čakavskog, istro-romanskog, fiumanskog i čabarskog jezika te dijalekata;
ZA NULTU TOLERANCIJU prema nepoštivanju ljudskih i manjinskih prava, govoru mržnje i svim oblicima nasilja, korupcije i kriminala;

In italiano

Close