Sjedište: Žrtava fašizma 2 - Rijeka - Fiume

Ured: Užarska 2/3 - Rijeka - Fiume; tel 051/315-127

Email: kontakt(at)listazarijeku.com

Facebook: https://www.facebook.com/ListaRiFm/

web: www.listazarijeku.com

Close