Author Archives: danko

Financijski izvještaj 2016.

Financijski izvještaj 2016.

Sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka Lista za Rijeku objavljuje: bilješke uz financijske izvještaje za 2016.g Financijski izvještaj za 2016.g. Godišnji program rada i financijski plan za 2017.g. ...

#pravacrijeka!

#pravacrijeka!

Na sjednici Savjeta Liste za Rijeku večeras je dogovoren pravac kojim će Lista za Rijeku ući u predizbornu kampanju, u gradu Rijeci. Pozivamo sve građane da na svojim drustvenim mrežama podijele hashtag #pravacrijeka kak ...

Close