Author Archives: danko

Za kvalitetniji život u gradu

Za kvalitetniji život u gradu

Osigurati mjesto za svako dijete u vrtiću i jednosmjensku nastavu u školama Izgraditi autobusni kolodvor Izraditi gradsku zdravstvenu strategiju za dobrobit svih građana Uložiti u zaštitu okoliša i zelene površ ...

Close