Day: March 13, 2018

  • Inicijativa Liste za Rijeku: Približavanjem 2020. u gradu aktualizirano pitanje dvojezičnosti

    Inicijativa Liste za Rijeku: Približavanjem 2020. u gradu aktualizirano pitanje dvojezičnosti

    Nakon 65 godina od iznenadnog ukidanja, do kojeg je došlo u jeku Tršćanske krize, dvojezičnost bi mogla ponovno zaživjeti u centru Rijeke. Naime, riječko Gradsko vijeće razmatra mogućnost ponovnog uvođenja natpisa na talijanskom jeziku, prije svega u kontekstu priprema za 2020. godinu, kada će Rijeka biti Europska prijestolnica kulture, piše Giovanni Vale za Osservatorio Balcani e Caucaso (OBC) […]